Personvernerklæring for Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Hilde Skranefjell er på vegne av Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder (den som er ansvarlig for gravferden) og andre pårørende:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer og slektskapsforhold til avdøde.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre generelle kunder:

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Formål med behandlingen

Opplysningene behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser, samt for å videremormidle nødvendige opplysninger til nødvendige offentlige etater, etter avtale med deg.

Vi behandler også opplysningene for å kunne gi deg nødvendig informasjon, tilbud og servide i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, teleon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen:

Informasjon om navn, adresse, telfon, e-postadesse benyttes for å oppfylle avtale om gjennomføring av gravferdshandling og for å oppfylle kjøpsavtale.Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).

Dersom du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernsforordningens artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Innhenting av personopplysninger:

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte og samtykket til under samtale, ved bestilling av varer/ tjenester per telefon eller via nett.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter:

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som for eksempel: tingrett, kirkeverge, prest, leverandør av varer/ tjenester etc. Utover dette vil vi ikke dele, overføre, selge eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Vi og våre leverandører arkiverer og sletter personopplysninger i henhold til lovens bestemmelser.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med dit kjøp av gravmonument lagres i vårt aktive kunderegiser i 10 år pga opprettingsgaranti vi opererer med.

opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:

firmapost@hafrsfjord.no

Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS

Klokkelyngveien 2, 4072 Randaberg

Madlaveien 333, 4042 Hafrsfjord