Ved dødsfall

Ved dødsfall:

Når en av dine nærmeste dør og du ringer begravelsesbyrået, trenger vi å vite avdødes navn og hvor dødsfallet fant sted.

Hva som skjer videre avhenger av hvor dødsfallet har skjedd.

Dødsfall på institusjon som sykehjem eller sykehus:

Personalet på institusjonen kontakter lege. Legen skriver da ut dødsattest/erklæring om dødsfall.

Pårørende tar selv kontakt med begravelsesbyrået.

Når dødsfall skjer på sykehjem vil begravelsesbyrået legge avdøde i kiste, og sørge for transport til kjølerom på sykehus eller avtalt seremonisted.

Dødsfall hjemme eller utenfor institusjon:

Pårørende kontakter lege. Legen skriver ut erklæring om dødsfall/dødsattest. Dersom det er mistanke om unaturlig dødsfall eller en dør uventet alene, har legen ansvar for å kontakte politi som vurderer situasjonen.

Pårørende kontakter deretter begravelsesbyrået.

Ved dødsfall hjemme henter vi vanligvis avdøde på båre, og transporterer avdøde til sykehus der vedkommende blir stelt og lagt i kiste. Kisten vil deretter bli fraktet videre til avtalt seremonisted.

Dødsfall i utlandet:

Når dødsfall har skjedd i utlandet må pårørende ta kontakt med begravelsesbyrået og avdødes forsikringsselskap. Til forsikringsselskapet må en oppgi navn på det begravelsesbyrået man velger, samt telefon og mailadresse dit.

Kostnader ved hjemtransport dekkes av avdødes reiseforsikring. Dersom avdøde ikke hadde tegnet reiseforsikring må pårørende selv ta kostnaden med hjemtransport.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Konferanse:

Når pårørende kontakter oss, avtaler vi tid og sted for konferanse. Dette er en samtale der vi går gjennom detaljer og ønsker i forbindelse med begravelse/bisettelse. Til denne samtalen er det viktig at du som pårørende har med personnummeret til avdøde. Dette trenger vi for å formidle opplysninger om avdøde og melde dødsfallet til tingretten.

Konferansen tar vanligvis 1-2 timer, og kan foregå hjemme hos dere som pårørende eller i våre lokaler.

Vi har kontor både i Klokkelyngveien 2, 4072 Randaberg og på Madlaveien 333, 4042 Hafrsfjord.

Etter konferansen vil prest, eller den som er ansvarlig for minneord under seremonien, ta kontakt med pårørende for en sørgesamtale. I sørgesamtalen snakker en om hva som skal sies i minneordene.

I konferansen går vi gjennom hvilke type seremoni dere som pårørende ønsker. En kan velge kristen, humanistisk eller privat seremoni.

Kristen/tradisjonell seremoni:

Alle kirker og kapell kan brukes

* Tre salmer velges

* Soloinnslag om ønskelig

* Prest og organist formidles av oss


Humanistisk seremoni:

* Alle kapeller kan brukes

* Taler må velges enten fra Human-Etisk Forbund eller privat

* Her står en fritt med tanke på musikk og dikt, men da uten kristent innhold

Privat seremoni:

* Alle kapeller kan brukes

* Taler må velges

* Her står en fritt med tanke på musikk og dikt

Momenter å tenke igjennom før konferansen:

* Fødsels-og personnummer til avdøde

* Valg av solist

* Bestilling av blomster

* Sløyfer og sløyfetekst

* Valg av salmer/sanger

* Forside av program

* Utdeling av program

* Valg av kiste

* Er det ønskelig å se avdøde en siste gang før seremonien - avskjed i åpen kiste?

* Oppsett og bestilling av dødsannonse/takkeannonse

* Navnetilførsel/gravmonument