Diverse informasjon

Stønader og kostnader i forbindelse med begravelsen

Det gis følgende stønader i forbindelse med begravelsen, og vi ordner selvfølgelig med de dokumenter som må fylles ut i den forbindelse:

  • Behovsprøvd stønad på kr. 23 990,- kan gis, basert på egen formue
  • Når den som dør er under 18 år, har man krav på stønad fra trygdekontoret på inntil kr. 23 990,-
  • Stønad til nødvendig båretransport over lengre avstander gis minus egenandel på kr. 2 399,-
  • Mange fagforeninger gir økonomisk bidrag til begravelse av sine medlemmer, noen også for medlemmets ektefeller.

Kostnadene ved begravelsen er avhengig av ulike forhold, som for eksempel:

  • I hvilken grad du selv ønsker å delta i forberedelser og gjennomføring
  • Hvor kostbar kiste du velger
  • Omfang av blomsterarrangementer
  • Hvor mange aviser man ønsker å ha dødsannonse i


I den første samtalen gir vi deg et bindende prisoverslag ut fra dine ønsker og det vi har blitt enige om gjennom samtalen. Prisoverslaget er spesifisert, slik at kostnaden for hver tjeneste fremgår. Prisene er identiske med de som foreligger på vår prisliste, som er satt opp i henhold til de krav Pristilsynet har satt.

Dersom du ved nærmere ettertanke ønsker å endre noe, er dette helt i orden, forutsatt at vi får beskjed innen et døgn etter samtalen. Senere vil det normalt være vanskelig rent praktisk med forandringer, fordi våre forberedelser begynner relativt raskt etter samtalen.

Kontakt Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om stønader og kostnader i forbindelse med begravelse.

Skjemaer:

Ønsker for min gravferd