Om sorgprosessen

Vi lærer at vi skal tenke positivt, se fremover og la være å tenke på det som er vondt. Vår kultur har hatt liten plass til sorgen som en naturlig del av livet. Nyere forskning viser imidlertid at gjennomlevelse av sorgen i seg selv er viktig for å komme videre i livet. Det er mange måter å oppleve sorgen på og ingen av dem er riktigere enn andre.

Likevel har man kommet frem til at sorgprosessen kan deles inn i følgende faser, der hver fase for det enkelte mennesket kan ha ulik varighet.

  • Sjokkfasen
  • Følelsesmessig utladning
  • Ensomhet, angst, isolasjon og fortvilelse
  • Skyldfølelse
  • Oppgivelsesfasen
  • Vente- og letefasen

Vi skaffer deg gjerne den lille boken "Å leve med sorgen"
(Nils Retterstøl og Per Arne Dahl) som nærmere beskriver den sorgprosessen du må gjennom. I tidsrommet fra dødsfallet til begravelsen vil du som pårørende oftest være i den første eller andre fasen. Dette vet vi, og med dette som utgangspunkt vil vi gjøre vårt beste for deg.

Kontakt Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om sorgprosessen.

Vårt konferanserom i Klokkelyngveien 2 på Randaberg.