Salmer

Her er listet opp noen salmer som setter ord på smerten og savnet. Listen omfatter også salmer med tekst og melodi som preges av håp og takknemlighet.

NoS = Norsk salmebok
S97 = Salmer 1997

Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne - NoS 416
Bedre kan jeg ikke fare enn å fare til min Gud - NoS 836
Blott en dag, ett ögonblick i sänder - NoS 490
Bred dina vida vingar o Jesus över mig - NoS 816
Dagens auga sloknar ut, kveldssol ned i vester glader - NoS 820
Deg være ære, herre over dødens makt - NoS 187
Dei skal gå til den heilage byen - S97 145
Deilig er jorden - NoS 56
Den lyse dag ble vendt til natt der intet lys er tent - S97 139
Den store, hvite flokk, å se - NoS 244
Det er makt i de foldede hender - S97 47
Det strøymer ei livselv av lukke - S97 85
Dype, stille, sterke milde guddomsord fra himmelhavn - NoS 552/553
Døden må vike for Gudsrikets krefter - NoS 196
Eg veit i himmerik ei borg, ho skin som soli klåre - NoS 843
Gud, når du til oppbrudd kaller, hele livets dag trer frem - NoS 838
Havets dyp og fjellets tyngde - S97 38
Herre, måtte dette skje - Vi ropar ut vårt klagemål - S97 140
Hjemme i himlen skal ingen mer gråte - S97 146
Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han vet og alt formår - NoS 333
Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med - NoS 454
Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare - NoS 487/488
Intet kan meg skille fra Guds kjærlighet - NoS 880
Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt - NoS 863
Jag kan icke räkna dem alla - NoS 309
Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst - NoS 497
Jeg løfter opp til Gud min sang v. 1-2 og 5-6 - NoS 14
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn - NoS 856
Kjærlighet fra Gud - NoS 669
Lei, milde ljos, igjennom skodde eim, lei du meg fram - NoS 414
Lær meg å kjenne dine veie - NoS 312
Løftene kan ikke svikte - NoS 314
Med fred og glede lar du nå din tjener fare - NoS 802
Min hyrding er vår Herre Gud - NoS 319
Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann - NoS 86
No livnar det i lundar, vers 1-2 og 11-12 - NoS 765
Nærmere deg min Gud, nærmere deg - NoS 468
Nå er livet gjemt hos Gud - NoS 866
Nå åpner savnet sine øde vidder - S97 141
Når natten fyller dine rom og dine tanker - S97 77
O bli hos meg, nu er det aftentid - NoS 814/815
Se, solens skjønne lys og prakt har ført sitt løp til ende - NoS 808
Skriv deg, Jesus på mitt hjerte - NoS 597
Som den gylne sol frembryter, vers 1-2 og 7. - NoS 172
Som når et barn kommer hjem om kvelden - S97 55
Styr du min vandring, Frelser så kjær - S97 84
Sørg du for meg, fader kjær - NoS 303/304
Så går en dag än från vår tid ock kommer icke mer, - NoS 806
Så ta da mine hender og før meg frem - NoS 608/609
Tenk når engang den tåke er forsvunnet - NoS 855
Tett ved sida mi går Jesus, alltid vil han vera der - S97 71
Tiden svinner, tiden rinner, tiden flyr så hastig bort - NoS 254
Tårnhøye bølger går langt ifra havn - NoS 475
Velt alle dine veier og all din hjertesorg (noen vers) - NoS 460/461
Vær meg nær, å Gud, vær meg nær - NoS 389
Vær sterk min sjel, i denne tid, når du har tungt å bære - NoS 476
Å Gud vårt vern i farne år, alt framtidshåp vi vet - NoS 757
Å kor djup er Herrens nåde (Amazing grace) - NoS 336
Å leva det er å elska det største di sjel fekk nå; - NoS 698
Å salige dag som i håpet oss venter - NoS 860
Å, hvor salig å få vandre hjemad ved vår Faders hånd - NoS 858