Om sorgprosessen

Vi lærer at vi skal tenke positivt, se fremover og la være å tenke på det som er vondt. Vår kultur har hatt liten plass til sorgen som en naturlig del av livet. Nyere forskning viser imidlertid at gjennomlevelse av sorgen i seg selv er viktig for å komme videre i livet. Det er mange måter å oppleve sorgen på og ingen av dem er riktigere enn andre.

Likevel har man kommet frem til at sorgprosessen kan deles inn i følgende faser, der hver fase for det enkelte mennesket kan ha ulik varighet.
Vårt konferanserom i Klokkelyngveien 2 på Randaberg.
  • Sjokkfasen
  • Følelsesmessig utladning
  • Ensomhet, angst, isolasjon og fortvilelse
  • Skyldfølelse
  • Oppgivelsesfasen
  • Vente- og letefasen
Vi skaffer deg gjerne den lille boken "Å leve med sorgen"
(Nils Retterstøl og Per Arne Dahl) som nærmere beskriver den sorgprosessen du må gjennom. I tidsrommet fra dødsfallet til begravelsen vil du som pårørende oftest være i den første eller andre fasen. Dette vet vi, og med dette som utgangspunkt vil vi gjøre vårt beste for deg.

Kontakt Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om sorgprosessen.