Våre tjenester omfatter alt du trenger i forbindelse med et dødsfall og etterfølgende gravferd, herunder:

 • Vakttelefon hele døgnet (51 89 60 90)
 • Hentetjeneste ved dødsfall i hjemmet med bårebil
 • Dersom man ønsker å se avdøde i kisten, og/eller ha båreandakt, så ordner vi dette
 • Transport av båren i inn- og utland
 • Dødsannonser
 • Trykke program til seremonien
 • Musikk, solosang og forsanger
 • Kister og utstyr
 • Blomster og pynting av kirke/kapell
 • Minnesamvær etter gravferden
 • Dokumentasjon til offentlige myndigheter
 • Askeurner og fastsettelse av tidspunkt for urnenedsettelse
 • Gravmonumenter
 • Gravlykter og lys
 • Tekniske tjenester og leie av AV-utstyr

Det er opp til deg selv, i hvilken grad du ønsker å delta i forberedelsene til gravferden og under seremonien.

De små i familien ønsker gjerne å delta, ved å tegne en tegning som en siste hilsen til den avdøde og legge i kisten? Kanskje vil du selv pynte kirken, eller dele ut programmene ved inngangen?

Det som oppleves vanskelig for et menneske, kan kjennes godt for et annet.
Dine ønsker er bestemmende for oss.

Kontakt Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS for mer informasjon ved dødsfall.