Humanistisk begravelse og bisettelse

Humanistisk gravferd er en vakker og høytidelig begravelse eller bisettelse med den avdøde i fokus. Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS hjelper deg med å lage et nydelig, vakkert og personlig program til begravelsen.

Gravferdstaler fra Human-Etisk Forbund

Vår taler fra Human-Etisk Forbund vil avtale et møte hos deg for å diskutere seremonien nærmere. Sammen setter dere opp et program som passer overens med ditt ønske for den avdøde. Om ønskelig kan taleren også bistå med passende forslag til musikk, minneord eller andre innslag til programmet.

Seremoni og program for humanistisk begravelse og bisettelse

Vi hjelper deg med å sette opp en vakker seremoni som bygger på et humanistisk verdigrunnlag. Sammen med deg setter vi opp en fin seremoni som har innslag fra sanger, minneord, avspilling av musikkstykker og blomsterpålegging. Du kan også velge om du ønsker andre innslag, som diktlesning og soloinnslag.

Du kan benytte alle kapell og krematorier til seremonien. Kirkene kan ikke brukes.

Mer om humanistiskbegravelse og bisettelse finner du her

Ta kontakt med Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS om du ønsker en Humanistisk gravferd.