Kremasjon

Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS bistår pårørende med planlegging og gjennomføring av kremasjon. I løpet av livet kommer de aller fleste av oss i den situasjonen at vi må følge noen kjære til den siste hvile. Det er mange som foretrekker kremasjon istedenfor begravelse. Da kan Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS hjelpe til med både det praktiske og med seremonien rundt.

Informasjon om urnenedsettelse og askespredning etter kremasjon

For mange er det viktig at en urnenedsettelse blir en minneverdig avskjed på en gravlund. Asken fra avdøde som blir kremert samles i en askeurne. Den skal normalt settes ned på offentlig kirkegård eller gravplass. En slik seremoni kan gjennomføres med eller uten kirkelig medvirkning.

Fylkesmannen kan etter søknad og på bestemte vilkår gi tillatelse til askespredning.

Ta kontakt med Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om våre tjenester rundt kremasjon.