Muslimsk begravelse

Vi bistår deg som ønsker en muslimsk begravelse. Etter muslimsk tradisjon er det viktig at begravelsen finner sted så fort det lar seg gjøre. Vi har avtaler med sykehus og imamer som hjelper deg raskt med en tro og verdig muslimsk begravelse.

Muslimske begravelsesritualer

Hellig vask blir vanligvis foretatt på Stavanger universitetssykehus etter avtalt tid, den avdøde svøpes inn i hvite laken uten søm og legges i kiste. Deretter kjører vi kisten til avtalt moské eller eventuelt direkte til gravlunden hvor den avdøde skal gravlegges. Seremonien ledes av en imam. Han har ansvaret for bønn og ritualer som skal utføres, og utøver seremonien på ditt språk. Etter seremonien bæres kisten til graven og den avdøde gravlegges i en gravlund for muslimer.

Vanligvis brukes det ikke kiste ved muslimsk begravelse, men i Norge er det nødvendig på grunn av regelverket.

Mer om muslimsk gravskikk finner du her

Egen gravlund for muslimer

I Rogaland kan du velge mellom fem gravlunder som følger muslimsk tradisjon og skikk. Disse gravlundene finner du på Jåttå og Hinna i Stavanger, Soma i Sandes, Grødem i Randaberg og i Egersund. Ved disse gravlundene vil den døde legges i jorden, vendt mot Mekka.

Kontakt oss for bestilling eller spørmål om muslimsk begravelse.