Priser for gravferd

En begravelse er i de aller fleste tilfeller en emosjonell belastning for de pårørende. De økonomiske kostnadene kan også for den enkelte pårørende oppleves som vanskelige, selv om de fleste klarer å ta disse selv på en utmerket måte.

For å gjøre det oversiktlig for våre kunder har vi satt opp en oversikt over våre tjenester med pris slik at det blir lett å se hva begravelsen kommer til å koste. Etter en planleggingssamtale hos oss utarbeides et skriftlig prisoverslag med de varer og tjenester som er ønsket for den aktuelle gravferden.

Prislisten vår gir oversikt over våre tjenester med aktuell pris. De pårørende kan selv trekke ut de tjenestene som ikke er aktuelle. Dette kan for eksempel være at en pårørende selv ønsker å pynte kisten, eller lokalet hvor begravelsen foregår.

Endelig pris på begravelsen blir således etter avtale.

Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS er et fleksibelt begravelsesbyrå. Derfor tilbyr vi våre kunder å forandre planleggingen av de ulike produkter og tjenester innen et døgn. Det informeres også om at øvrige varer og tjenester som kan komme i tillegg kan inkludere kommunale avgifter, minnesamvær og gravstein eller inskripsjon på eksisterende stein.

For enkelte pårørende kan det ved dødsfall søkes om gravferdsstønad gjennom folketrygden/NAV. Stønaden er behovsprøvet, og Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS bistår med informasjon og hjelp til søknad.

Kontakt Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om våre priser for gravferd.