Kostnadsoverslag begravelse

Kostnader:


Beløp


Kiste inkl. utstyr fra kr (Basis kiste som er vårt rimeligste alternativ
6500,00
Nedlegg i kiste
1200,00
Utkjøring med tomkiste fra kr
1150,00
Kjøring til seremonisted m/ assistanse
1900,00
Assistanse i kapell/ kirke
2500,00
Honorar avg. pliktig
4412,00
Forberedelse til planleggingssamtale
500,00
Lys og utstyr
950,00
Oppsett av program inkl. 50 stk
1495,00
Honorar avg. fritt
1200,00


Andre kostnader kan være:Annonser

Stavanger Aftenblad 75 mm
1700,00
Takkeannonse, ca kr 500,-

Rogalands avis inkl. takkSum kostnader kr
23507,00
Diverse tillegg hvis ønskelig:


Solist fra kr 2500,00

Blomster
Gravmarkør kr 550,00

Kjøring f. eks. til grav/ krematoriet kr 1600,00Det er mulig å ha enkle seremonier uten trykte programTa gjerne kontakt om noe er uklart.