Eksempel på prisopplysning for gravferd

Etter forskrift om prisopplysning gjeldende fra 1. januar 2013 har vi her satt opp priser etter krav om prismerking jf Markedsføringsloven §10. Oppsettet synliggjør kostnader forbundet med gravferd, gitt som minimumspriser og maksimumspriser jf myndighetenes krav, § 16 Prisoversikt for gravferd.


Kiste inkl. utstyr (svøp/skjorte)
6500,- * Basis
35790,- * Continental
Stell og nedlegg i kiste 1200,-
1200,-

Utkjøring med tomkiste
1150,-
* 1150,-
*
Kjøring til seremonisted
1800,-

1800,-

Assistanse i kapell/ kirke
1500,-

6100,-
* fire bedemenn
Honorar avg. pliktig
4412,-
4412,-
Honorar avg. fritt
1200,-

1200,-

Forberedelse til planleggingssamtale
500,-
500,-
Lys og utstyr
950,-
* 950,-
*
Trykte sanghefter inkl. 50 stk
1495,-
* 1995,-
* Motiv
Annonse i Stavanger Aftenblad 75 m.m.
1700,- *
1700,-
*
Kistedekorasjon/ pynt
60,- * En langstilket rose
5000,-
* Kistedekorasjon
Totalt fra kr
22467,-
61797,-


* Merverdiavgift er inkludert

Andre mulige kostnader kan påløpe alt etter ønsker og behov. Hjemmehenting på båre fra kr 2000,- Musikalske innslag i seremoni fra kr 2500,- Båretransport til gravlund/ krematorium kr 1600,- Minnesamvær Gravmonument eller navnetilførsel på eksisterende Vi gjør oppmerksom på at i tilfeller der det skal søkes om gravferdsstønad hos NAV, vil vi være behjelpelige med søknadsskjema. Gravferdsstønad er behovsprøvd og stønad kan gis på inntil kr. 23.990,- Ved båretransport på strekning over 20 km må en betale en egenandel på kr 2399,-. Resterende kostnad dekkes av NAV. • Kommunale takster på graving og fredningstider etter gjeldende regler kan fås hos vedkommende kirkeverge. • Avtaler tid for konferanse, der alle forhold avklares. • Kunden kan selv trekke ut tjenester, som vedkommende ønsker å utføre. • Endelig pris blir således etter avtale. • Forandringer i planleggingen kan imøtekommes innen et døgn. • Betalingsfrist 14 dager fra fakturadato.

Andre mulige kostnader kan påløpe alt etter ønsker og behov.
Hjemmehenting på båre fra kr 2000,-
Musikalske innslag i seremoni fra kr 2500,-
Båretransport til gravlund/ krematorium kr 1600,-
Minnesamvær
Gravmonument eller navnetilførsel på eksisterende

Vi gjør oppmerksom på at i tilfeller der det skal søkes om gravferdsstønad hos NAV, vil vi være behjelpelige med søknadsskjema.
Gravferdsstønad er behovsprøvd og stønad kan gis på inntil kr. 23.990,-

Ved båretransport på strekning over 20 km må en betale en egenandel på kr 2399,-. Resterende kostnad dekkes av NAV.

• Kommunale takster på graving og fredningstider etter gjeldende regler kan fås hos vedkommende kirkeverge.
• Avtaler tid for konferanse, der alle forhold avklares.
• Kunden kan selv trekke ut tjenester, som vedkommende ønsker å utføre.
• Endelig pris blir således etter avtale.
• Forandringer i planleggingen kan imøtekommes innen et døgn.
• Betalingsfrist 14 dager fra fakturadato.